CPropertySheet::GetActiveIndex

int GetActiveIndex () stała;

Wartość zwracany

Numer indeksu aktywnej strony.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać numer indeksu strony aktywne okno Arkusz właściwości, a następnie używać zwracanego numeru indeksu jako parametr GetPage.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::GetPage, CPropertySheet::GetActivePage

Index