CPropertySheet::EndDialog

nieważne EndDialog ( int nEndID );

Parametry

nEndID

Identyfikator ma być używane jako wartości zwracanej arkusza właściwości.

Uwagi

Członkowskich tej funkcji zakończyć arkusz właściwości. Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy, po naciśnięciu OK, anulowanie lub przycisk Zamknij. Wywołanie, że ta funkcja Państwa, jeżeli zdarzenie, które należy zamknąć arkusz właściwości.

Ta funkcja Państwa jest używany tylko z modalnego okna dialogowego.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::OnOK, CPropertyPage::OnCancel, CWnd::DestroyWindow

Index