CPropertySheet::CPropertySheet

(CPropertySheet);

CPropertySheet (UINTnIDCaption,CWnd*pParentWnd=iSelectPage=UINTNULL,0);

CPropertySheet (LPCTSTRpszCaption,CWnd*pParentWnd=iSelectPage=UINTNULL,0);

Parametry

nIDCaption

Identyfikator podpis stosowaną do arkusza właściwości.

pParentWnd

Wskazuje okno nadrzędne arkusza właściwości. Jeśli wartość NULL, okno nadrzędne będą główne okno aplikacji.

iSelectPage

Indeks strony, która będzie początkowo na wierzchu. Wartością domyślną jest pierwsza strona dodana do arkusza.

pszCaption

Wskazuje ciąg zawierający podpis stosowaną do arkusza właściwości. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Członkowskich tej funkcji do konstruowania obiektu CPropertySheet . Aby wyświetlić arkusz właściwości, wywołanie DoModal lub Utwórz. Ciąg znajdujący się w pierwszym parametrze zostanie umieszczona w paska podpisu na arkuszu właściwości.

Jeśli masz wiele parametrów (na przykład, jeśli używasz tablicy), użyć skonstruować zamiast CPropertySheet.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::Construct, CPropertySheet::DoModal, CPropertySheet::Create, CPropertyPage

Index