CPropertyPage::SetModified

nieważne SetModified ( BOOL bChanged = TRUE );

Parametry

bChanged

Wartość TRUE oznacza, że ustawienia strony właściwości zostały zmienione od czasu ostatniego, które zostały zastosowane; Wartość FALSE , aby wskazywać, że ustawienia strony właściwości zostały zastosowane lub powinny być ignorowane.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby włączyć lub wyłączyć stosuje się teraz przycisk, na podstawie tego, czy ustawienia na stronie właściwości powinny być stosowane do odpowiedniego obiektu zewnętrznego.

Przechowuje informacje o ramach którego strony są "dirty," oznacza to, że strony właściwości, dla których jest nazywany SetModified (prawda). Przycisk stosuje się obecnie zawsze będzie włączona, jeśli wywołanie SetModified (prawda) dla jednej ze stron. Przycisk stosuje się obecnie zostaną wyłączone podczas wywoływania SetModified (FAŁSZ) dla jednej ze stron, ale tylko wtedy, gdy żaden z innych stron jest „nieuporządkowania. ”

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::CancelToClose

Index