CPropertyPage::QuerySiblings

LRESULT QuerySiblings (WPARAM wParam, FIKCYJNYMI fikcyjnymi );

Wartość zwracany

Wartość różną od zera ze strony w arkuszu właściwości lub 0, jeśli wszystkie Strony zwracają wartość 0.

Parametry

wParam

Określa dodatkowe informacje zależne od wiadomości.

fikcyjnymi

Określa dodatkowe informacje zależne od wiadomości

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek przesyłanie wiadomości na każdej stronie arkusza właściwości. Jeżeli Strona zwraca wartość różną od zera, arkusz właściwości nie wysyła wiadomości na kolejnych stronach.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index