CPropertyPage::OnWizardNext

wirtualny LRESULT OnWizardNext();

Wartość zwracany

0, aby automatycz&nie przejść do następnej strony; nbsp; –1 Aby zapobiec zmienianiu przez strony. Aby przejść do stron innych niż następnego, zwraca identyfikator okna dialogowego mają być wyświetlane.

Uwagi

Ta funkcja Państwa nazywa się w ramach, gdy użytkownik kliknie przycisk Dalej w Kreatorze.

Zastąpić tę funkcję Państwa, aby określić niektóre działania, które użytkownik musi podjąć po naciśnięciu przycisku Dalej.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak utworzyć arkusz właściwości typu kreatora, zobacz CPropertySheet::SetWizardMode.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::SetWizardMode

Index