CPropertyPage::OnWizardFinish

wirtualny BOOL OnWizardFinish);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli arkusz właściwości jest niszczony, gdy kreator zakończy pracę; inny sposób zera.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy, po kliknięciu przycisku Zakończ w kreatorze. Gdy ramach wywołuje tę funkcję, arkusz właściwości jest niszczony, kiedy jest wciśnięty przycisk Zakończ i OnWizardFinish zwraca wartość TRUE (wartość różną od zera).

Zastąpić tę funkcję Państwa, aby określić niektóre działania, które użytkownik musi podjąć po naciśnięciu przycisku Zakończ. Podczas zastępowania tej funkcji, zwraca Fałsz zapobiega zniszczeniu arkusz właściwości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości wysyłane, gdy użytkownik naciśnie przycisk Zakończ w arkuszu właściwości kreatora, zobacz PSN_WIZFINISH w dokumentacji systemu Win32.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak utworzyć arkusz właściwości typu kreatora, zobacz CPropertySheet::SetWizardMode.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::SetWizardMode

Index