CPropertyPage::OnWizardBack

wirtualny LRESULT OnWizardBack();

Wartość zwracany

0, aby automatycz&nie przejść do następnej strony; nbsp; –1 Aby zapobiec zmienianiu przez strony. Aby przejść do stron innych niż następnego, zwraca identyfikator okna dialogowego mają być wyświetlane.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy, gdy użytkownik kliknie przycisk Wstecz w Kreatorze.

Zastąpić tę funkcję Państwa, aby określić niektóre działania, które użytkownik musi podjąć po naciśnięciu przycisku Wstecz.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak utworzyć arkusz właściwości typu kreatora, zobacz CPropertySheet::SetWizardMode.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::SetWizardMode

Index