CPropertyPage::OnSetActive

wirtualne BOOL OnSetActive ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli strona została ustawiona pomyślnie czynnych; inny sposób 0.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach po stronie jest wybierany przez użytkownika i staje się aktywna strona. Zastąpić tę funkcję Państwa do wykonywania zadań, kiedy strona jest uaktywniona. Twój zastąpienie tej funkcji członek powinien wywoływać domyślnej wersji przed odbywa się żadnych innych operacji.

Domyślna implementacja tworzy okno dla tej strony, jeśli nie utworzone wcześniej i czyni aktywnej strony.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::OnKillActive

Index