CPropertyPage::OnReset

wirtualny nieważne OnReset);

Uwagi

Tej funkcji członek jest wywoływany przez ramy, gdy użytkownik wybiera przycisk Anuluj. Gdy ramach wywołuje tę funkcję, zmiany do wszystkich stron właściwości, które zostały wprowadzone przez użytkownika, wcześniej wybieranie przycisku stosuje się obecnie są odrzucane i arkusz właściwości zachowuje fokus.

Zastąpić tę funkcję Państwa, aby określić działania, jakie program trwa, gdy użytkownik kliknie przycisk Anuluj.

Domyślna implementacja OnReset nie robi nic.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::OnCancel, CPropertyPage::OnApply

Index