CPropertyPage::OnOK

wirtualne nieważne OnOK( );

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy, gdy użytkownik wybierze przycisk OK albo stosuje się obecnie, natychmiast po ramach wywołuje OnKillActive. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia dodatkowe zachowanie specyficznych dla aktualnie aktywnej strony, gdy użytkownik zostaje oddalona arkusz właściwości całego.

Domyślna implementacja tej funkcji członek znaków strony jako "czyste" do odzwierciedla, że dane została zaktualizowana w funkcji OnKillActive.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::OnOK, CPropertyPage::OnKillActive

Index