CPropertyPage::OnKillActive

wirtualne BOOL OnKillActive ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dane Zaktualizowano pomyślnie, w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy, gdy strona jest już aktywna strona. Zastąpić tę funkcję Państwa do zadań Sprawdzanie poprawności danych specjalne.

Domyślna implementacja tej funkcji członek kopiuje ustawienia formantów na stronie właściwości do zmiennych strony właściwości. Jeśli dane nie zaktualizowano pomyślnie ze względu na błąd sprawdzania poprawności (DDV) danych okno dialogowe, strony zachowuje fokus.

Po tej funkcji Członkowskich zwraca pomyślnie, ramy będzie wywołać funkcję OnOK strony.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::UpdateData, CPropertyPage::OnOK, CPropertyPage::OnSetActive

Index