CPropertyPage::OnCancel

wirtualne nieważne OnCancel ( );

Uwagi

Tej funkcji członek jest wywoływany przez ramy, gdy jest zaznaczony przycisk Anuluj. Zastąpić tę funkcję Państwa, aby akcje przycisku Anuluj. Domyślnie neguje wszelkie zmiany, których dokonano.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::OnApply, CDialog::OnCancel, CPropertyPage::OnOK

Index