CPropertyPage::OnApply

wirtualny BOOL OnApply);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zmiany są akceptowane; inny sposób 0.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy, gdy użytkownik zdecyduje się na OK lub przycisk stosuje się obecnie. Gdy ramach wywołuje tę funkcję, akceptowane są zmiany wprowadzone na wszystkich stronach właściwości w arkuszu właściwości, arkusz właściwości zachowuje fokus i OnApply zwraca wartość TRUE (wartość 1). Przed OnApply może być wywołana przez ramy, musisz mieć o nazwie SetModified i ustawić jego parametr do Prawda. Spowoduje to uaktywnienie przycisk stosuje się obecnie, tak szybko, jak użytkownik nie dokona zmian na stronie właściwości.

Zastąpić ta funkcja Państwa, aby określić, jakie działania programu zajmuje, gdy użytkownik kliknie przycisk stosuje się obecnie. Podczas zastępowania, funkcja powinna zwrócić TRUE do przyjęcia zmian i FAŁSZYWYCH uniemożliwić podjęcie wpływ zmian.

Domyślnie OnApply wymaga OnOK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości wysyłane, gdy użytkownik naciska się teraz lub przycisk OK w arkuszu właściwości, zobacz PSN_APPLY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::SetModified, CPropertyPage::OnOK

Index