CPropertyPage::CPropertyPage

(CPropertyPage);

CPropertyPage ( UINT nIDTemplate, UINT nIDCaption = 0 );

CPropertyPage ( LPCTSTR lpszTemplateName, UINT nIDCaption = 0 );

Parametry

nIDTemplate

Identyfikator szablonu używane dla tej strony.

nIDCaption

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w karcie dla tej strony. Jeśli 0, nazwy będą pobierane z szablonu okno dialogowe dla tej strony.

lpszTemplateName

Wskazuje ciąg zawierający nazwę szablonu dla tej strony. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Tworzy obiekt CPropertyPage . Obiekt jest wyświetlany po spełnione są wszystkie następujące warunki:

Jeśli masz wiele parametrów (na przykład, jeśli używasz tablicy), użyj CPropertySheet::Construct zamiast CPropertyPage.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::Create, CPropertySheet::DoModal, CPropertySheet::AddPage, CPropertyPage::Construct

Index