CPropertyPage::Construct

void konstrukcji (UINT nIDTemplate, UINT nIDCaption = 0);

void konstrukcji (LPCTSTR lpszTemplateName, UINT nIDCaption = 0);

Parametry

nIDTemplate

Identyfikator szablonu używane dla tej strony.

nIDCaption

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w karcie dla tej strony. Jeśli 0, nazwy będą pobierane z szablonu okno dialogowe dla tej strony.

lpszTemplateName

Zawiera ciąg zakończony znakiem null, który jest nazwą zasobu szablonu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do konstruowania obiektu CPropertyPage . Obiekt jest wyświetlany po spełnione są wszystkie następujące warunki:

Wywołanie skonstruować , jeśli jedno z innych konstruktorów klas nie została wywołana. Funkcja Członkowskie skonstruować jest elastyczne, ponieważ puste deklaracji parametru, a następnie określić wiele parametrów i konstrukcji w dowolnym miejscu w kodzie.

Należy użyć skonstruować podczas pracy z tablicami, a należy wywołać skonstruować dla każdego członka tablicy tak, aby członkowie danych są przypisane odpowiednie wartości.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::CPropertyPage, CPropertySheet::DoModal, CPropertySheet::AddPage

Index