CPropertyPage::CancelToClose

nieważne CancelToClose ( );

Uwagi

Nazwać tę funkcję, po dokonaniu nieodwracalny zmiany w danych zawartych w stronę arkusza właściwości Modalny. Ta funkcja będzie zmienić przycisk OK, zamknij i wyłączyć przycisk Anuluj. Alerty, które użytkownika, że zmiana jest stały i zmian nie można anulować to zmiany.

Funkcję Państwa CancelToClose nie działają w arkuszu właściwości niemodalny, ponieważ arkusz właściwości niemodalny nie ma przycisku Anuluj domyślnie.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::OnKillActive, CPropertyPage::SetModified

Index