Członkowie klasy CProgressCtrl

Budowa

CProgressCtrl Obiekt CProgressCtrl.
Tworzenie Utworzy formant pasek postępu i dołącza go do obiektu CProgressCtrl.

Atrybuty

SetRange Ustawia zakresy minimalne i maksymalne dla formantu pasek postępu i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe zakresy.
SetRange32 Ustawia zakresy minimalne i maksymalne dla formantu pasek postępu i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe zakresy.
GetRange Pobiera dolnymi i górnymi granicami zakresu kontroli pasek postępu.
GetPos Pobiera bieżące położenie paska postępu.
SetPos Określa bieżącą pozycję w formancie pasek postępu i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe położenie.
OffsetPos Zaliczki bieżące położenie formantu pasek postępu przez określoną wartość i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe położenie.
SetStep Określa przyrostu krok dla formantu pasek postępu.

Operacje

StepIt Zaliczki bieżąca pozycja dla formantu pasek postępu przyrostu kroku (patrz SetStep) i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe położenie.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index