CProgressCtrl

"Formant pasek postępu" to okno, w którym aplikacji można użyć do określenia postępu czasochłonnych operacji. Składa się z prostokąta, który jest stopniowo wypełniany, od lewej do prawej, z systemem podświetl opcję kolor w miarę postępów operacji.

Klasa CProgressCtrl zapewnia funkcje kontroli pasek postępu wspólnego systemu Windows. Ten formant (i w związku z tym klasy CProgressCtrl ) jest dostępna tylko dla programów działających w systemie Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 lub nowszej.

Formant pasek postępu ma zakres i bieżącego położenia. Zakres reprezentuje cały czas trwania operacji, a bieżąca pozycja reprezentuje postępu, jakiego aplikacja wykonała kierunku ukończenie operacji. Procedurę okna używa zakres i aktualnej pozycji do określenia procentu pasek postępu, aby wypełnić kolorem wyróżniania i ustalenie tekstu, jeżeli takie istnieją, aby wyświetlić wewnątrz paska postępu. Ponieważ zakres i bieżące wartości stanowisko wyrażone są jako podpisane liczb całkowitych, możliwych wartości bieżącej pozycji jest od-217483648 do 217483647 włącznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CProgressCtrl, zobacz Tematy kontroli i CProgressCtrl za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; CMNCTRL2 próbki MFC | MFC próbki FIRE

Index