CProgressCtrl::StepIt

int StepIt ( );

Wartość zwracany

Poprzednie stanowisko sterowania pasek postępu.

Uwagi

Postęp bieżącej pozycji dla formantu pasek postępu poprzez przyrost krok i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe położenie. Przyrost krok jest ustawiany przez funkcję Państwa CProgressCtrl::SetStep.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::SetPos, CProgressCtrl::SetRange, CProgressCtrl::SetStep

Index