CProgressCtrl::SetStep

int SetStep ( int nStep );

Wartość zwracany

Poprzednie przyrostu krok.

Parametry

nStep

Nowy krok przyrostu.

Uwagi

Określa przyrostu krok dla formantu pasek postępu. Przyrost krok jest kwotą, poprzez który wywołanie CProgressCtrl::StepIt zwiększa postępu paska na bieżące położenie.

Wartość kroku domyślna wynosi 10.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::OffsetPos, CProgressCtrl::SetPos, CProgressCtrl::StepIt

Index