CProgressCtrl::SetRange

nieważneSetRange (krótkiekrótkimnLower,nUpper );

void SetRange32 (int nLower, int nUpper );

Parametry

nLower

Określa dolnej granicy zakresu (domyślnie wynosi zero).

nUpper

Określa górnej granicy zakresu (wartością domyślną jest 100).

Uwagi

Ustawia górne i dolne granice pasek formantu zakresu postępu i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe zakresy.

Funkcja Państwa SetRange32 ustawia zakres 32-bitowe kontroli postępu.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::OffsetPos, CProgressCtrl::SetPos, CProgressCtrl::StepIt

Index