CProgressCtrl::SetPos

int SetPos ( int nienastawionych );

Wartość zwracany

Poprzednie stanowisko sterowania pasek postępu.

Parametry

nienastawionych

Nowe położenie formantu pasek postępu.

Uwagi

Ustawia postępu pasek formantu bieżącej pozycji określoną przez nienastawionych i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe położenie.

Stanowisko sterowania pasek postępu jest fizyczną lokalizację na ekranie, ale jest raczej między górnym i dolnym zakresu wskazanych w SetRange.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::OffsetPos, CProgressCtrl::SetRange, CProgressCtrl::StepIt

Index