CProgressCtrl::OffsetPos

int OffsetPos ( int nienastawionych );

Wartość zwracany

Poprzednie stanowisko sterowania pasek postępu.

Parametry

nienastawionych

Kwota zaliczki stanowisko.

Uwagi

Zaliczki pasek formantu bieżąca pozycja postępu przyrostu określonym przez nienastawionych i odrysowania pasek, aby odzwierciedlić nowe położenie.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::SetPos, CProgressCtrl::SetRange, CProgressCtrl::StepIt

Index