CProgressCtrl::GetRange

void GetRange (intamp;nLower, int &nUpper );

Parametry

nLower

Odniesienie do liczby całkowitej, odbieranie dolnej granicy formantu pasek postępu.

nUpper

Odniesienie do liczby całkowitej, odbieranie górnej granicy formantu pasek postępu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać bieżący dolnymi i górnymi granicami lub zakresu kontroli pasek postępu. Ta funkcja kopii wartości dolnymi i górnymi granicami do liczb całkowitych, wywoływanym przez nLower i nUpper, odpowiednio.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; PBRA&NGE, PBM_GETRANGE

Index