CProgressCtrl::GetPos

int GetPos);

Wartość zwracany

Stanowisko sterowania pasek postępu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do pobrania bieżące położenie paska postępu. Stanowisko sterowania pasek postępu jest fizyczną lokalizację na ekranie, ale jest raczej między górnym i dolnym zakresu wskazanych w SetRange.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::SetPos

Index