CProgressCtrl::CProgressCtrl

CProgressCtrl ( );

Uwagi

Obiekt CProgressCtrl.

Po konstruowania obiektu CProgressCtrl , wywołanie CProgressCtrl::Create utworzyć formantu pasek postępu.

Omówie&nie CProgressCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CProgressCtrl::Create

Index