CPrintInfo::SetMinPage

nieważne SetMinPage ( UINT nMinPage );

Parametry

nMinPage

Numer pierwszej strony dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić numer pierwszej strony dokumentu. Numery stron zwykle rozpoczynają się od 1. Ta wartość jest przechowywana w obiekcie CPrintDialog odwołuje się element m_pPD.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_nCurPage, CPrintInfo::m_pPD, CPrintInfo::GetMaxPage, CPrintInfo::GetMinPage, CPrintInfo::SetMaxPage

Index