CPrintInfo::SetMaxPage

nieważne SetMaxPage ( UINT nMaxPage );

Parametry

nMaxPage

Numer ostatniej strony dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić numer ostatniej strony dokumentu. Ta wartość jest przechowywana w obiekcie CPrintDialog odwołuje się element m_pPD . Jeśli długość dokumentu jest znana przed wydrukowaniem, wywołanie tej funkcji z Twojego zastępowanie CView::OnPreparePrinting. Jeśli długość dokumentu zależy od ustawienia określone przez użytkownika w oknie dialogowym Drukowanie, wywołanie tej funkcji z Twojego zastępowanie CView::OnBeginPrinting. Jeśli długość dokumentu nie jest znany, dopóki nie jest ona drukowana, umożliwia sterować wydruku pętli członka m_bContinuePrinting.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_bContinuePrinting, CPrintInfo::m_nCurPage, CPrintInfo::m_pPD, CPrintInfo::GetMinPage, CPrintInfo::GetToPage, CPrintInfo::SetMinPage, CView::OnBeginPrinting, CView::OnPreparePrinting

Index