CPrintInfo::m_strPageDesc

Uwagi

Zawiera ciąg formatu stosowany do wyświetlania numerów stron w podglądzie wydruku; Ten ciąg składa się z dwóch podciągów, jeden dla pojedynczej strony wyświetlania i jeden dla wyświetlania strony, każdy zakończony przez znak "\n". Ramach używa "Strona %u\nPages % u-%u\n" jako wartość domyślną. Jeśli chcesz inny format numerów stron, określić ciąg formatu w Twojej zastępowanie CView::OnPreparePrinting. Element m_strPageDesc jest zmiennej publicznej typu CString.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnPreparePrinting

Index