CPrintInfo::m_rectDraw

Uwagi

Określa używany obszaru rysowania strony w logicznym układzie współrzędnych. Może chcesz odwołać się do tego w Twojej zastępowanie CView::OnPrint. Za pomocą tego członka do śledzenia o czym pozostaje użyteczne po drukowaniu nagłówków, stopek i tak dalej. Element m_rectDraw jest zmiennej publicznej typu CRect.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnPrint

Index