CPrintInfo::m_pPD

Uwagi

Zawiera wskaźnik do obiektu CPrintDialog , używany do wyświetlania w oknie dialogowym Drukowanie zadania drukowania. Element m_pPD jest zmiennej publicznej zadeklarowany jako wskaźnik do CPrintDialog.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog

Index