CPrintInfo::m_nOffsetPage

Uwagi

Zawiera liczbę stron poprzedzające pierwszą stronę poszczególnych obiektów DocObject połączone zadanie drukowania obiektów DocObject.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_bDocObject, CPrintInfo::m_dwFlags

Index