CPrintInfo::m_nNumPreviewPages

Uwagi

Zawiera liczbę stron wyświetlanych w trybie podglądu; może być 1 lub 2. Element m_nNumPreviewPages jest zmiennej publicznej typu UINT.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_strPageDesc

Index