CPrintInfo::m_nCurPage

Uwagi

Zawiera &numer bieżącej strony. Callsnbsp ramach; CView::OnPrepareDC i CView::OnPrint tylko jeden raz dla każdej strony dokumentu, określając inną wartość dla tego członka każdorazowo; jego zakres wartości z wartość zwracany przez GetFromPage do tego zwrócony przez GetToPage. Użyj tego członka w Twojej przesłonięcia CView::OnPrepareDC i CView::OnPrint aby wydrukować określoną stronę dokumentu.

Gdy tryb Podgląd po raz pierwszy zostanie wywołany, ramy odczytuje wartość tego członka, aby określić strony dokumentu powinny początkowo podglądu. W sieci zastępowanie CView::OnPreparePrinting do utrzymania użytkownika bieżące położenie w dokumencie, wprowadzając tryb podglądu można ustawić wartość tego członka. Element m_nCurPage jest zmiennej publicznej typu UINT.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::GetFromPage, CPrintInfo::GetToPage, CView::OnPrepareDC, CView::OnPreparePrinting, CView::OnPrint

Index