CPrintInfo::m_lpUserData

Uwagi

Zawiera wskaźnik do struktury utworzone przez użytkownika. To umożliwia przechowywanie danych specyficznych dla drukowania, że nie chcesz przechowywać w klasie widoku. Element m_lpUserData jest zmiennej publicznej typu elementem LPVOID.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index