CPrintInfo::m_dwFlags

Uwagi

Zawiera kombinację flag określanie obiektów DocObject operacji drukowania. Ważne tylko w przypadku, gdy dane Państwa m_bDocObject jest TRUE.

Flagi mogą być jednym lub więcej z następujących wartości:

PRINTFLAG_MAYBOTHERUSER
PRINTFLAG_PROMPTUSER
PRINTFLAG_USERMAYCHANGEPRINTER
PRINTFLAG_RECOMPOSETODEVICE
PRINTFLAG_DONTACTUALLYPRINT
PRINTFLAG_FORCEPROPERTIES
PRINTFLAG_PRINTTOFILE

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_bDocObject, CPrintInfo::m_nOffsetPage

Index