CPrintInfo::m_bPreview

Uwagi

Zawiera flagi wskazujące, czy dokument jest przeglądany. To ustala ramami, zależnie od tego, które polecenie użytkownik wykonywane. Okno dialogowe Drukuj nie jest wyświetlana dla zadania Podgląd wydruku. Element m_bPreview jest zmiennej publicznej typu BOOL.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::DoPreparePrinting, CView::OnPreparePrinting

Index