CPrintInfo::m_bDocObject

Uwagi

Zawiera flagi wskazujące, czy dokument jest drukowany jest obiektów DocObject. Danych członków m_dwFlags i m_nOffsetPage są nieprawidłowe, chyba że ta flaga jest Prawda.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_dwFlags, CPrintInfo::m_nOffsetPage

Index