CPrintInfo::m_bDirect

Uwagi

Ramach ustawia ten element do Prawda , jeśli okno dialogowe Drukuj będą pomijane do drukowania bezpośredniego; FAŁSZYWE inaczej. Okno dialogowe Drukuj jest zwykle pomijane podczas drukowania z powłoki lub gdy drukowanie jest wykonywane przy użyciu Identyfikatora polecenia ID_FILE_PRINT_DIRECT.

Zwykle należy nie zmieniają tego członka, ale jeśli zmiany, zmień go, zanim zadzwonisz CView::DoPreparePrinting w Twojej zastępowanie CView::OnPreparePrinting.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::DoPreparePrinting, CView::OnPreparePrinting

Index