CPrintInfo::m_bContinuePrinting

Uwagi

Zawiera flagi wskazujące, czy ramy powinny nadal wydruku pętli. Jeśli przeprowadzasz podział czas drukowania, można ustawić tego członka na wartość FALSE w Twojej zastępowanie CView::OnPrepareDC po osiągnięciu końca dokumentu. Nie trzeba zmodyfikować tę zmienną, jeśli określono długość dokumentu na początku zadania drukowania za pomocą funkcji członek SetMaxPage . Element m_bContinuePrinting jest zmiennej publicznej typu BOOL.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::SetMaxPage, CView::OnPrepareDC

Index