CPrintInfo::GetToPage

UINT GetToPage ( ) stała;

Wartość zwracany

Numer ostatniej strony do wydrukowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numer ostatniej strony mają być drukowane. Jest to wartość określoną przez użytkownika w oknie dialogowym Drukowanie, i jest przechowywany w obiekcie CPrintDialog odwołuje się element m_pPD . Jeśli użytkownik nie określił wartości, wartością domyślną jest ostatnia strona dokumentu.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_nCurPage, CPrintInfo::m_pPD, CPrintInfo::GetFromPage

Index