CPrintInfo::GetOffsetPage

UINT GetOffsetPage ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba stron poprzedzające pierwszą stronę elementu obiektów DocObject są drukowane w połączone zadanie drukowania obiektów DocObject.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania przesunięcie podczas drukowania wielu obiektów DocObject elementów z klientem obiektów DocObject. Wartość ta jest wywoływany przez element m_nOffsetPage . Na pierwszej stronie dokumentu będą numerowane wartość m_nOffsetPage + 1 po wydrukowaniu jako obiektów DocObject z innych aktywnych dokumentów. Element m_nOffsetPage jest prawidłowy tylko wtedy, gdy wartość m_bDocObject jest TRUE.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_nOffsetPage, CPrintInfo::m_bDocObject

Index