CPrintInfo::GetMinPage

UINT GetMinPage ( ) stała;

Wartość zwracany

Numer pierwszej strony dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numer pierwszej strony dokumentu. Ta wartość jest przechowywana w obiekcie CPrintDialog odwołuje się element m_pPD.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_nCurPage, CPrintInfo::m_pPD, CPrintInfo::GetMaxPage, CPrintInfo::SetMaxPage, CPrintInfo::SetMinPage

Index