CPrintInfo::GetMaxPage

UINT GetMaxPage ( ) stała;

Wartość zwracany

Numer ostatniej strony dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numer ostatniej strony dokumentu. Ta wartość jest przechowywana w obiekcie CPrintDialog odwołuje się element m_pPD.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_nCurPage, CPrintInfo::m_pPD, CPrintInfo::GetMinPage, CPrintInfo::SetMaxPage, CPrintInfo::SetMinPage

Index