CPrintInfo::GetFromPage

UINT GetFromPage ( ) stała;

Wartość zwracany

Numer pierwszej strony do wydrukowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numer pierwszej strony do wydrukowania. Jest to wartość określoną przez użytkownika w oknie dialogowym Drukowanie, i jest przechowywany w obiekcie CPrintDialog odwołuje się element m_pPD . Jeśli użytkownik nie określił wartości, wartością domyślną jest na pierwszej stronie dokumentu.

Omówienie CPrintInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo::m_nCurPage, CPrintInfo::m_pPD, CPrintInfo::GetToPage

Index