Członkowie klasy CPrintDialog

Członkowie danych

m_pd Struktura umożliwia dostosowywanie obiektu CPrintDialog.

Budowa

CPrintDialog Obiekt CPrintDialog.

Operacje

CreatePrinterDC Tworzy kontekstu urządzenia drukarki bez wyświetlania okna dialogowego Drukuj.
DoModal Wyświetla okno dialogowe i pozwala na dokonanie wyboru.
GetCopies Pobiera liczbę kopii wymagane.
GetDefaults Pobiera domyślne urządzenia bez wyświetlania okna dialogowego.
GetDeviceName Pobiera nazwę urządzenia aktualnie wybranej drukarki.
GetDevMode Pobiera struktury DEVMODE.
GetDriverName Pobiera nazwę aktualnie zaznaczonym sterownikiem drukarki.
GetFromPage Pobiera strony początkowej zakres wydruku.
GetToPage Pobiera strony końcowej zakresu wydruku.
GetPortName Pobiera nazwę portu aktualnie wybranej drukarki.
GetPrinterDC Pobiera dojście do kontekstu urządzenia drukarki.
PrintAll Określa, czy drukowanie wszystkich stron dokumentu.
PrintCollate Określa, czy sortowane kopie są wymagane.
PrintRange Określa, czy mają być drukowane tylko określonego zakresu stron.
PrintSelection Określa, czy mają być drukowane tylko aktualnie zaznaczonych elementów.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index