CPrintDialog::PrintSelection

BOOL PrintSelection ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli tylko wybrane elementy mają być drukowane; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal ustalenie, czy mają być drukowane tylko aktualnie zaznaczonych elementów.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::PrintRange, CPrintDialog::PrintAll

Index