CPrintDialog::PrintRange

BOOL PrintRange ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli tylko zakres stron w dokumencie mają być drukowane; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal ustalenie, czy mają być drukowane tylko zakres stron w dokumencie.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::PrintAll, CPrintDialog::PrintSelection, CPrintDialog::GetFromPage, CPrintDialog::GetToPage

Index