CPrintDialog::PrintCollate

BOOL PrintCollate ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik zaznaczy pole wyboru Sortuj w oknie dialogowym; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal ustalenie, czy drukarka powinna gromadzi wszystkie wydrukowane kopie dokumentu.

Omówienie CPrintDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog::GetCopies

Index